Kommunernes miljøadministration skal forenkles

En række kommuner bidrager til et igangværende projekt om afbureaukratisering af den kommunale miljøadministration. Projektet udfylder aftalen mellem Regeringen og KL om at sikre ”Mere tid til velfærd” ved at finde områder inden for den kommunale administration, der kan afbureaukratiseres. Kommunerne kan bruge de frigivne midler til at øge velfærdsydelserne.

På miljøområdet er fire områder udvalgt: jordforurening, miljøregulering af virksomheder, lokalplanlægning og VVM. Mange kommuner har bidraget med konkrete forslag til afbureaukratisering inden for de fire områder, og elleve kommuner har deltaget i en grundig kortlægning af tidsforbruget for opgaverne inden for de fire områder. Kortlægningsarbejdet afsluttes i efteråret 2010, og konkretiseringen af forslagene forventes fremlagt af Regeringen i foråret 2011. Forventningen er, at regelændringer kan gennemføres i løbet af 2011 og 2012.