Aktindsigtssager om risikovirksomheder

Der findes ca. 150 risikovirksomheder i Danmark. Disse virksomheder oplagrer farlige stoffer og kan tænkes også at udgøre en risiko i terroraktioner. Derfor har Miljøstyrelsen tidligere været tilbageholdende med at udlevere oplysninger, som kan misbruges.

I juni 2010 kritiserede Ombudsmanden myndighederne for manglende åbenhed i sager om risikovirksomheder. Hver sag er nu blevet gennemgået på ny, og Miljøstyrelsen har efter anbefalinger fra PET valgt at udlevere en række nye oplysninger. Det er eksempelvis lister over adresser, brancher og begrundelse for, hvorfor den aktuelle virksomhed er kategoriseret som en risikovirksomhed. Læs ombudsmandens redegørelse her.

Set i lyset af Ombudsmandens redegørelse anbefaler Politiets Efterretningstjeneste (PET) fortsat at tilbageholde detaljerede oplysninger:

  • om en virksomheds produktions- og sikkerhedsforhold,
  • en virksomheds eller anlægs opbygning,
  • om risici, der er forbundet med en virksomhed eller anlægs drift samt
  • om mængden af farlige stoffer, der opbevares af en virksomhed og placering af de farlige stoffer, herunder placering af overjordiske oplag, da disse oplysninger kan være til fare for statens sikkerhed.