Nye regler for risikovirksomheder

Det nye, reviderede Seveso-direktiv 2012/18/EU (Seveso III) om regulering af risikovirksomheder er nu offentliggjort i EU-tidende.

Det nye, reviderede Seveso-direktiv 2012/18/EU (Seveso III) om regulering af risikovirksomheder er nu offentliggjort i EU-tidende. Formålet med at revidere det nuværende direktiv (Seveso II) har primært været at tilpasse direktivet til Århus-konventionen og til reglerne for klassificering af kemikalier.

De nye regler træder i kraft i 2015 og sikrer følgende:

  • Større åbenhed for borgerne. Myndighederne skal lægge informationer på nettet om risikovirksomhederne, så man hurtigt kan finde ud af, om man er nabo til en risikovirksomhed, og hvordan man skal reagere, hvis der sker et uheld
  • Alle risikovirksomheder skal udarbejde en forebyggelsesplan. Den skal sikre, at virksomheden løbende forbedrer sit sikkerhedsniveau
  • Borgerne i EU skal have adgang til at prøve myndighedernes afgørelser om f.eks. afstanden mellem risikovirksomheder og bebyggelse
  • Flere virksomheder, der håndterer stoffer, som er farlige ved indånding, bliver omfattet af EU-reglerne.

En ændring har dog virkning allerede fra den 15. februar 2014, idet det nye direktiv fra den dato tilføjer særlige tærskelværdier for oplag af svær fuelolie i det eksisterende direktivs bilag 1.

Direktivet kan læses her i EU-Tidende