Ny Miljøtilsynsbekendtgørelse i høring

Den nye tilsynsmodel, som nu er i høring, vil omfatte de virksomheder og husdyrbrug, som i dag er omfattet af aftalen om minimumsfrekvenser for samlede miljøtilsyn.

Formålet med miljøtilsynsbekendtgørelsen er at implementere reglerne om tilsyn i IE-direktivet i Danmark. Derudover er formålet at fastlægge krav om tilsynsindsatsen for øvrige virksomheder og husdyrbrug i overensstemmelse med Virksomhedsudvalg II’s og Husdyrreguleringsudvalgets anbefalinger. Samlet set kaldes de nye rammer for tilsynsindsatsen for "den nye tilsynsmodel".

Den nye tilsynsmodel vil omfatte de virksomheder og husdyrbrug, som i dag er omfattet af aftalen om minimumsfrekvenser for samlede miljøtilsyn. Den nye tilsynsmodel indeholder følgende:

  • Hver tilsynsmyndighed skal udarbejde en overordnet tilsynsplan
  • Der skal foretages en risikovurdering af de omfattede virksomheder og husdyrbrug, og på baggrund heraf skal der fastsættes tilsynsfrekvenser for hver enkelt virksomhed og husdyrbrug
  • Tilsynsindsatsen skal fremover opgøres i basistilsyn, der er samlede tilsyn, samt prioriterede tilsyn, der er målrettede tilsyn. Desuden skal myndighederne gennemføre 2 årlige tilsynskampagner
  • Der vil være årlige tilsynsmål for henholdsvis godkendelsespligtige og ikke-godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug
  • Udover ovennævnte tilsynsfrekvenser vil der være nærmere krav om, hvornår tilsynsmyndigheden skal på tilsyn, eksempelvis ved konstatering af væsentlige overtrædelser
  • Der vil være krav om udarbejdelse af tilsynsrapporter, som skal offentliggøres

Bekendtgørelsen er p.t. i høring, og der kan derfor komme ændringer af ovenstående, inden bekendtgørelsen træder i kraft 7. januar 2013.