Kommunernes opfyldelse af minimumsfrekvenserne 2011

Miljøstyrelsen har nu samlet op på kommunernes opfyldelse af aftalen om minimumsfrekvenser for 2011. 10 kommuner har med tilsynsindsatsen i 2011 ikke overholdt aftalen.

10 kommuner har i 2011 ikke overholdt aftalen om minimumsfrekvenser for tilsynsindsatsen:

  • Rebild Kommune er blevet sat under skærpet monitering og har fået tilsynsindsatsen normeret, idet de, for tredje år i træk, ikke har overholdt aftalen på landbrugsområdet. Rebild afrapporterer derfor pr. kvartal, og er kommunen ikke i mål med minimumsfrekvensen med udgangen af 2012, vil kommunen blive indbragt for Statsforvaltningen
  • Haderslev har været til samtale i Miljøstyrelsen, i det det er andet år i træk, at kommunen ikke har overholdt aftalen på landbrugsområdet
  • Derudover er 8 kommuner blevet bedt om redegørelse for den manglende tilsynsindsats (1 på industri (Ringsted) og 7 på landbrug (Bornholm, Næstved, Læsø, Slagelse, Sorø, Thisted og Billund)

Når den nye miljøtilsynsbekendtgørelse træder i kraft, vil aftalen om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn bortfalde. Miljøstyrelsen vil i et senere nyhedsbrev orientere om, hvilken betydning det får for kommunerne.