Høring af IED-bekendtgørelser

12 bekendtgørelser, der implementerer direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet), er sendt i høring den 10. september med frist for høringssvar den 12.

12 bekendtgørelser, der implementerer direktivet om industrielle emissioner (IE-direktivet), er sendt i høring den 10. september med frist for høringssvar den 12. oktober. Bekendtgørelserne vedrører miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug. Af de 12 bekendtgørelser er 8 ændringer af eksisterende bekendtgørelser, bl.a. godkendelsesbekendtgørelsen, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om emissioner fra store fyringsanlæg.

4 bekendtgørelser er nye, bl.a. miljøtilsynsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om forbrænding af visse typer af træaffald på træforarbejdende virksomheder. Den nye miljøtilsynsbekendtgørelse implementerer ikke alene IE-direktivets regler om tilsyn, men fastlægger også krav for tilsynsindsatsen for øvrige virksomheder og husdyrbrug.

Materialet kan ses her på høringsportalen

Bekendtgørelserne skal træde i kraft 7. januar 2013.