Erhvervspanelet for Grøn omstilling

Nu er Erhvervspanelet for Grøn omstilling, som miljøminister Ida Auken nedsatte i begyndelsen af året, klar med ni anbefalinger med tilhørende handlinger.

Erhvervspanelet for Grøn omstillings logo I begyndelsen af året nedsatte miljøminister Ida Auken Erhvervspanelet for Grøn omstilling. Panelet, der består af førende erhvervsledere, forskere og NGO’ere, skulle formulere konkrete anbefalinger til, hvordan regeringen, dansk erhvervsliv og dansk forskning mest effektivt kan skabe bæredygtig vækst og beskæftigelse gennem grøn omstilling.

Erhvervspanelet overrakte fredag den 5. oktober de ni anbefalinger til miljøministeren. Anbefalingerne lægger op til en indsats, der er så fokuseret, at den reelt vil gøre en forskel og så bred, at den vil kunne bidrage til grøn omstilling af hele det danske samfund gennem gode rammebetingelser for alle aktører. Panelets anbefalinger kan læses i publikationen "Bæredygtig vækst med færre ressourcer".

Læs mere på Miljøministeriets hjemmeside her