Virksomheder ser positivt på miljøtilsyn

En ny evaluering, som Miljøstyrelsen netop har offentliggjort viser, at virksomhederne generelt har en positiv indstilling til miljøtilsyn, som de foregår i dag. Den peger dog også på, at der stadig er plads til forbedringer.

En ny evaluering, som Miljøstyrelsen netop har offentliggjort viser, at virksomhederne generelt har en positiv indstilling til miljøtilsyn, som de foregår i dag. Den peger dog også på, at der stadig er plads til forbedringer.

Det der har størst indflydelse på virksomhedernes miljøindsats er dialog og sparring under tilsynet, den fysiske gennemgang af virksomheden og tilsynsrapporten. Virksomhederne giver i evalueringen udtryk for at de gerne vil have klar besked fra de tilsynsførende og en tydelig opsummering efter tilsynsbesøget. Nogle virksomheder peger på, at en audittilgang og brug af branchespecifikke tjeklister ville gøre tilsynet bedre.

Der er generel forståelse for, at egenkontrol er nødvendigt, men det er kun de færreste der bruger den som styringsparameter i driften. I undersøgelsen foreslås det, at man i fremtiden kunne udvikle egenkontrollen, så den får mere relevans for både virksomheder og myndigheder. Der er i øvrigt ikke noget i undersøgelsen, der tyder på, at håndhævelse skaber utilfredshed med tilsynet hos virksomhederne.

Find publikationen her.