Ansøgning om tilladelse til jordvarme

Miljøstyrelsen får jævnligt spørgsmål fra jordvarmepumpebranchen om ansøgninger om jordvarme. I mange tilfælde vil det firma, der etablerer jordvarmeanlægget, ansøge på vegne af ejeren, og spørgsmålene går ofte på, at der er stor forskel på hvilke krav, der bliver stillet i de forskellige kommuner.

Miljøstyrelsen får jævnligt spørgsmål fra jordvarmepumpebranchen om ansøgninger om jordvarme. I mange tilfælde vil det firma, der etablerer jordvarmeanlægget, ansøge på vegne af ejeren, og spørgsmålene går ofte på, at der er stor forskel på hvilke krav, der bliver stillet i de forskellige kommuner.

På Miljøstyrelsens hjemmeside findes der skemaer, der kan bruges af kommunerne i forbindelse med ansøgning om tilladelse til at etablere jordvarmeanlæg. På samme side kan de nye regler m.v. om jordvarme læses.

Se mere her.