Afsluttende tilsyn når en virksomhed ophører

Miljøstyrelsen har, som opfølgning på den i pressen meget omtalte Collstrop-sag, udsendt en orientering til alle kommuner om afsluttende tilsyn ved en virksomheds ophør.

Nøgle Miljøstyrelsen har, som opfølgning på den i pressen meget omtalte Collstrop-sag, udsendt en orientering til alle kommuner om afsluttende tilsyn ved en virksomheds ophør.

Miljøstyrelsen anbefaler, at kommunerne fører afsluttende tilsyn med virksomheder, der skal lukke, hvis kommunen vurderer, at der er en potentiel forureningsrisiko.

En miljøgodkendelse skal indeholde vilkår om, at der ved ophør af driften skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Orienteringen til kommunerne beskriver bl.a. de relevante vilkår i
en miljøgodkendelse i tilfælde af en virksomheds ophør, herunder de særlige forhold, der gør sig gældende for virksomheder omfattet af standardvilkår. Det bliver også forklaret, at virksomheden skal betale brugerbetaling for tilsyn i den tid, hvor den er i drift. Driften anses først for ophørt, når eventuelle miljømæssige foranstaltninger, der skal foretages i anledning af ophøret, er foretaget. Det vil sige, at der også kan opkræves brugerbetaling ved et afsluttende tilsynsbesøg.

Læs orienteringen her