Årets tilsynstema: Opbevaring og håndtering af farligt affald

I juni 2010 afholdt Envina og Miljøstyrelsen en temadag om årets tilsynstema, og på dagen var der mulighed for, at kommunerne kunne stille forslag til emnet for årets tema i 2011.

Farligt affald I juni 2010 afholdt Envina og Miljøstyrelsen en temadag om årets tilsynstema, og på dagen var der mulighed for, at kommunerne kunne stille forslag til emnet for årets tema i 2011.

Blandt de mange gode forslag har Miljøstyrelsen valgt, at næste års tilsynstema bliver opbevaring og håndtering af farligt affald – et tema der er fælles for både landbrug og virksomheder.

Formålet med årets tema er at få fokus på de problematikker om farligt affald, som medarbejderne typisk møder i tilsynsarbejdet. Tilbagemeldingerne fra kommunerne vil blive brugt til at udarbejde et skema, som fremover kan bruges til inspiration i tilsynet med det
farlige affald.

Kommunerne vil få tilsendt information om årets tema, og derudover kan man efter den 25. november 2010, finde mere information på:

www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Industri/ under Miljøtilsyn og brugerbetaling