Ny rapport om BAT for fiskeopdræt

Nordisk Ministerråd har udgivet en ny rapport om BAT (bedste tilgængelige teknik) for fiskeopdræt.

Dambrug Nordisk Ministerråd har udgivet en ny rapport om BAT (bedste tilgængelige teknik) for fiskeopdræt.

Rapporten beskæftiger sig både med landbaseret og havbaseret (marint) opdræt og beskriver anlægstyper, miljøpåvirkninger, BAT-muligheder, mulige opnåelige
effekter ved anvendelse af de nævnte teknikker samt en række referenceanlæg.

Rapportens målgruppe er miljømyndigheder, opdrætssektoren, konsulenter og udstyrsleverandører.

Læs rapporten her på Nordisk Minsterråds hjemmeside.