Miljøtilsynsbekendtgørelsen er trådt i kraft

Bekendtgørelsen erstatter aftalen om minimumsfrekvenser for samlede miljøtilsyn og omfatter de samme virksomheder og husdyrbrug, som har været omfattet af aftalen.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen er nu trådt i kraft. Bekendtgørelsen erstatter aftalen om minimumsfrekvenser for samlede miljøtilsyn og omfatter de samme virksomheder og husdyrbrug, som har været omfattet af aftalen.

De væsentligste tidsfrister i bekendtgørelsen er:

  • Miljøtilsynsplanen skal være offentliggjort senest den 31. juli 2013
  • Miljørisikoscoren skal anvendes til fastsættelse af tilsynsfrekvenser for IE-virksomheder og husdyrbrug senest den 30. juni 2013, og for øvrige godkendelsespligtige virksomheder den 31. december 2013. Miljørisikoscoren skal anvendes til fastsættelse af tilsynsfrekvenser for ikke-godkendelsespligtige virksomheder og husdyrbrug senest 1. november 2015.
  • De første tilsynskampagner skal gennemføres i 2014.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15/05/13 kan findes her på retsinformation.dk

På Miljøstyrelsens hjemmeside finder du endvidere tilsynsvejledningen.