Grøn Industrisymbiose

Erhvervsstyrelsen og regionerne har oprettet en task force af eksperter med teknisk faglig viden, der skal hjælpe virksomheder med at spare penge og fremme den grønne profil.

Erhvervsstyrelsen og regionerne har oprettet en task force af eksperter med teknisk faglig viden, der skal hjælpe virksomheder med at spare penge og fremme den grønne profil ved enten at afsætte restprodukter til andre virksomheder eller anvende genanvendte materialer og ressourcer i produktionen gennem såkaldte grønne industrisymbioser.

En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor en eller flere virksomheders restprodukter genanvendes som input i en anden virksomheds produktionsproces.

Miljømyndigheder kan blive kontaktet af virksomheder i forbindelse med konkrete projekter om Grøn Industrisymbiose. Virksomheders brug af andre virksomheders restprodukter i stedet for rene råvarer kan være omfattet af miljømyndigheders vurdering i forhold til f.eks. miljøgodkendelse.

Virksomheder kan via hjemmesiden www.groenomstilling.dk tage kontakt til task forcen
og få et gratis ressourcetjek.

Miljøministeriet har bidraget til kick off-seminar for task forcen og bakker løbende indsatsen op i forhold til viden om bl.a. miljø- og planregulering, spildevand og affald.

Læs mere om dette initiativ og andre grønne initiativer på Erhvervsstyrelsens nye hjemmeside www.groenomstilling.dk .