Ændring af autoværkstedsbekendtgørelsen

Miljøministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse, der ændrer den eksisterende autoværkstedsbekendtgørelse blandt andet med hensyn til krav til belægninger og støvafkast.

Autoværksted Miljøministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse, der ændrer den eksisterende autoværkstedsbekendtgørelse blandt andet med hensyn til krav til belægninger og støvafkast.

Som noget nyt defineres ”tæt belægning”, så det forstås på samme måde som ved odkendelsesbekendtgørelsens standardvilkår. I forhold til belægningen på områder, hvor der tankes biler, sker der en afgrænsning til reglerne i benzinstationsbekendtgørelsen. Det
præciseres, at autoværkstedsbekendtgørelsens krav til opbevaring af olieprodukter ikke finder anvendelse, når opbevaringen allerede er omfattet af krav i olietanksbekendtgørelsen.

Desuden rettes en enkelt bestemmelse, som blev indført i bekendtgørelsen i 2011, og som utilsigtet kom til at stramme kravet til støvafkasthøjden for visse autoværksteder.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 8. maj 2013.

Bekendtgørelse nr. 454 af 30. april 2013 om ændring af bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. kan findes her i Lovtidende.