Mange fordele for den ambitiøse kommune

Miljøtilsyn er en vigtig hjørnesten i kommunernes ansvar for at forebygge miljøproblemer, og prioritering af miljøtilsynet kan give et lokalt forspring.

Miljøtilsyn er en vigtig hjørnesten i kommunernes ansvar for at forebygge miljøproblemer, og prioritering af miljøtilsynet kan give et lokalt forspring.

Miljøtilsynet kan også være selve fundamentet for en god dialog med mange virksomheder – og for herigennem at sikre arbejdspladser, innovation og trivsel i lokalsamfundet.

Læs mere om fordelene ved at prioritere miljøtilsyn her.