Ingen envejskommunikation i Hjørring

I Hjørring Kommune er miljøtilsyn først og fremmest baseret på dialog og sparring.

I Hjørring Kommune er miljøtilsyn først og fremmest baseret på dialog og sparring. Dels fordi det forebygger forkert og ulovlig praksis. Dels fordi det baner vej til en grønnere kommune. Og så gør det også miljøtilsynene til en god og positiv oplevelse for alle parter.

Læs mere om Hjørrings tilgang til miljøtilsynet her.