Virk.Som juni 2013 - særnummer

VirkSom

Juni 2013

Download nyhedsbrevet som pdf eller læs det på skærmen nedenfor.


Indhold - Juni 2013

Særnummer: Det gode miljøtilsyn – inspiration og historier

Velkommen til et særnummer af virk.som. I denne udgave fokuserer vi på, hvordan miljøtilsyn kan blive et godt afsæt for grøn vækst, udvikling og velfærd.

Med inspiration fra artiklerne her, håber vi på, at det nye krav om en miljøtilsynsplan kan være anledning til en styrket dialog med erhvervslivet og husdyrbrugene i din kommune. Et miljøtilsyn, der tænker hele vejen rundt, kan være til gavn for både virksomheder, borgere og kommunen selv.

Læs mere om det gode miljøtilsyn i artiklerne nedenfor.