Videndeling for kommuner

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at vi her på hjemmesiden har en side til videndeling mellem kommunerne om tilsyn, godkendelser og kampagner m.v.

Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at vi her på hjemmesiden har en side til videndeling mellem kommunerne om tilsyn, godkendelser og kampagner m.v. På siden kan man finde rapporter, eksempelsamlinger og informationsmateriale, der er udarbejdet af kommuner, kommunale miljøsamarbejder eller netværk.

Her kan man for eksempel lade sig inspirere af Brøndby Kommunes erfaringer med kampagnetilsyn. Kommunen har, med udgangspunkt i Året tema 2011, arbejdet med
forebyggelse og beskyttelse af jord og grundvand via fokus på håndtering og opbevaring af farligt affald, råvarer og produkter.

Find siden her.