Søg tilskud til miljøteknologi

Ansøgningsrunden 2012 for MUDP er nu i gang. Der er tilskud til udviklings-, test- eller demonstrationsprojekter inden for fem hovedområder.

Kender du virksomheder eller andre, der arbejder med at finde miljøteknologiske løsninger på miljøproblemer, men har brug for støtte for at komme videre, kan du gøre dem opmærksomme på, at ansøgningsrunden 2012 for MUDP nu er i gang.

Der er tilskud til udviklings-, test- eller demonstrationsprojekter inden for fem hovedområder:

  • Vand og klimatilpasning
  • Ressourcer og affald – mindre affald og mere genanvendelse
  • Luftforurening og støj – i byen og fra skibsfarten
  • Kemikalier – alternativer til problematiske kemikalier
  • Forurenende virksomheder – industri

Programmet skal samlet bidrage til at løse nationale og globale miljøudfordringer, herunder at reducere det stigende pres på naturressourcerne gennem f.eks. teknologier der kan øge ressourceeffektiviteten.

Der er samlet afsat 40 mio. kr. til fordeling i 2012.

Læs mere på www.ecoinnovation.dk .