Ny portal til at finde mindre farlige kemikalier

I maj blev en ny engelsksproget hjemmeside, www.SUBSPORT.eu åbnet. Her kan virksomheder og andre få hjælp til at finde og vurdere alternativer til farlige kemiske forbindelser i produktionen.

Faremærkat I maj blev en ny engelsksproget hjemmeside, www.SUBSPORT.eu åbnet. Her kan virksomheder og andre få hjælp til at finde og vurdere alternativer til farlige kemiske forbindelser i produktionen.

Mange virksomheder vil gerne erstatte farlige kemikalier i produktion og produkter med mindre farlige. EU-forordningen REACH har medvirket til at bringe dette på dagsordenen. Det kan være en tidsrøver at finde alternativer, da fordele og ulemper skal vurderes. På
www.SUBSPORT.eu finder du:

  • Ca. 500 konkrete eksempler på substitution, når hjemmesiden er fuldt udbygget i 2012
  • Søgbare lister over kemiske forbindelser, der af forskellige parter betragtes som uønskede
  • Flere værktøjer til at vurdere og sammenligne alternativer
  • Beskrivelse af disse værktøjer og en vurdering af deres egnethed i forskellige sammenhænge

Formålet med hjemmesiden er at være indgangsportal for alle, der ønsker oplysninger om og hjælp til substitutionsarbejdet og kemikaliestyring. Brugen er gratis.

SUBSPORT er oprettet i et samarbejde mellem en række internationale organisationer og er primært finansieret af EU Kommissionen og LIFE+ programmet. Fra Danmark deltager Gronmij A/S.