Miljøaktivitetsbekendtgørelsen er ændret

Med ændring af bekendtgørelsen pr. 1. juli 2012 kan kommunerne vedtage en forskrift med miljøkrav til visse midlertidige aktiviteter frem for at skulle sagsbehandle forhåndsanmeldelser i hvert enkelt tilfælde.

Kommunerne vurderede i forbindelse med sidste års afbureaukratiseringspakke, at der kunne opnås administrative besparelser ved at ændre reglerne for midlertidige aktiviteter.

Med ændring af bekendtgørelsen pr. 1. juli 2012 kan kommunerne vedtage en forskrift med miljøkrav til visse midlertidige aktiviteter frem for at skulle sagsbehandle forhåndsanmeldelser i hvert enkelt tilfælde.

Kommunerne kan naturligvis fortsat skride ind, hvis der klages over forhold, som ikke er i overensstemmelse med forskriften, eller hvis der konstateres væsentlig
forurening eller gener. Såfremt kommunen er glad for forudgående anmeldelser, kan krav herom stilles i forskriften. Det skal bemærkes, at denne bekendtgørelsesændring ingen betydning har for evt. VVM-pligt af en aktivitet.

Miljøstyrelsen ser frem til at modtage orientering om forskrifter for midlertidige aktiviteter fra kommunerne.

Se bekendtgørelsen her.