Lov om IE-direktivet vedtaget

Den 3. maj blev L 88, der medvirker til implementeringen af IE-direktivet og skaber rammen for et digitalt godkendelses- og tilsynssystem på miljøområdet, vedtaget i folketinget.

Den 3. maj blev L 88, der medvirker til implementeringen af IE-direktivet og skaber rammen for et digitalt godkendelses- og tilsynssystem på miljøområdet, vedtaget i folketinget med et stort flertal. Kun Liberal Alliance stemte imod.

Miljøstyrelsen arbejder i øjeblikket på bekendtgørelserne, der skal færdiggøre implementeringen af IE-direktivet. Blandt disse bekendtgørelser er godkendelsesbekendtgørelsen, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelsen om store fyringsanlæg, affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og bekendtgørelsen om VOC-emissioner.

Implementeringsfristen udløber den 7. januar 2013.

Se loven her på retsinformation.