Digitalisering af virksomhedsområdet

Miljøstyrelsens ”Projekt Digitalisering af Erhvervsområdet” (PDE) har været til ”eksamen” i Statens IT-projektråd. Digitaliseringsprojektet er opfølgning på Virksomhedsudvalg II’s anbefalinger.

Miljøstyrelsens ”Projekt Digitalisering af Erhvervsområdet” (PDE) har været til ”eksamen” i Statens IT-projektråd. Digitaliseringsprojektet er opfølgning på Virksomhedsudvalg II’s anbefalinger .

Forud for mødet med rådet er der udarbejdet en række dokumenter, som beskriver selve projektet og dokumenterer, hvilke effekter digitaliseringen har. F.eks. er der udarbejdet en business case, en gevinstrealiseringsplan, en kvalitetsplan og et projektinitieringsdokument samt en risikoanalyse. Mange af disse dokumenter tager udgangspunkt i de erfaringer, som kommunerne, virksomheder og Miljøstyrelsens decentrale enheder har bidraget med via de userstories, der er beskrevet på baggrund af 14 workshops.

Tak til alle de miljømedarbejdere, der har deltaget i arbejdet, og som dermed har været med til at skubbe projektet i den rigtige retning.

Statens IT-projektråd gav en meget positiv tilbagemelding på projektets forretningsmæssige vision: Projektet vil give et løft i forhold til kvalitet i sagsbehandlingen, øget videndeling og transparens for miljømyndigheder og offentligheden generelt. Efter sommerferien vender Miljøstyrelsen tilbage med flere detaljer om det fremadrettede forløb for PDE-projektet.