3 bekendtgørelser er ændret

Godkendelsesbekendtgørelsen, affaldsforbrændingsbekendtgørelsen og brugerbetalingsbekendtgørelsen er ændret pr. 1. juni 2012.

Godkendelsesbekendtgørelsen , affaldsforbrændingsbekendtgørelsen
og brugerbetalingsbekendtgørelsen er ændret pr. 1. juni 2012.

Godkendelsesbekendtgørelsens mange ændringsbekendtgørelser er blevet sammenskrevet til én bekendtgørelse. Der er gennemført en mindre  revision af bilag 2 (listen over godkendelsespligtige virksomheder). Endelig er bekendtgørelsens bilag 5 (branchebilag med standardvilkår) redigeret, så opbygning og formulering af standardvilkårene er ensartet på tværs af brancherne. Ændringen af affaldsforbrændingsbekendtgørelsen er alene en konsekvensændring.

I brugerbetalingsbekendtgørelsen er den automatiske ophørsklausul ophævet, og der er gennemført en mindre revision af bekendtgørelsens bilag 1.

Ændringerne har været i høring fra 11. april til 11. maj 2012. Der indkom i alt 38 høringssvar, hvoraf 19 havde indholdsmæssige bemærkninger.