Tak for indsatsen på risikoområdet!

Danske risikomyndigheder har nu gennemført en effektiv administrativ indsats på danske risikovirksomheder, og det var med glæde, at Miljøstyrelsen i maj kunne meddele Kommissionen, at Danmark er i mål! Miljøstyrelsen vil hermed gerne kvittere for denne vigtige indsats!

Løbere på vej over målstregen Danske risikomyndigheder har nu gennemført en effektiv administrativ indsats på danske risikovirksomheder, og det var med glæde, at Miljøstyrelsen i maj kunne meddele Kommissionen, at Danmark er i mål! Miljøstyrelsen vil hermed gerne kvittere for denne vigtige indsats! – og blot minde om, at vi er i perioden 2009-2011, og der skal rapporteres til kommissionen september 2012. Vi vil kontakte jer herom i april næste år.

2010 var et travlt år for de lokale risikomyndigheder
Hvert tredje år rapporterer medlemslande om risikovirksomheder f.eks. om virksomheder opdaterer deres sikkerhedsdokumentation, om der er eksterne beredskabsplaner for de store risikovirksomheder og om de bliver afprøvet, om inspektion bliver ført, og om borgerne bliver informeret om beredskabs-/evakueringsplaner. Oplysningerne for perioden 2006-2008 var ikke tilfredsstillende, og Miljøministeren var enig med alle ministerkolleger om, at der skulle følges op. De lokale risikomyndigheder (især beredskab, miljø, politi) har i 2010 haft travlt med at følge op på udeståender i forhold til risikobekendtgørelsen og
Sevesodirektivet.