Spildevandsinfo.dk - videncenter for miljøforvaltning af spildevand

Videncentret spildevandsinfo.dk er det sted på nettet, hvor du kan hente viden og inspiration om miljø- og sundhedsskadelige stoffer i spildevand. Det er et åbent webbaseret videncenter, der har fri adgang for alle interesserede.

Dæksel Videncentret www.spildevandsinfo.dk er det sted på nettet, hvor du kan hente viden og inspiration om miljø- og sundhedsskadelige stoffer i spildevand. Det er et åbent webbaseret videncenter, der har fri adgang for alle interesserede.

ABC-vurderinger
På hjemmesiden kan man finde ABC-vurderinger af organiske stoffer, og alle miljømedarbejdere i kommuner og i miljøstyrelsens decentrale enheder har mulighed for at dele deres vurderinger med andre. Hjemmesiden indeholder desuden et værktøj til gennemførelse af ABC-vurderinger, hvor du bliver guidet igennem vurderingen trin for trin.

Videndeling
Håbet er, at alle miljømedarbejdere som arbejder med ABC-vurderinger, vil uploade deres vurderinger til glæde for både virksomheder og andre myndigheder. På den måde udbygges kompetencer og videndeling mellem myndighederne.

Læs mere og bliv oprettet som bruger på www.spildevandsinfo.dk .