Resultatet af Årets tema 2009 om håndhævelser

Så er afrapporteringen af Årets tema 2009 om håndhævelser offentliggjort. I 2009 var temaet fælles for både landbrug og industri.

Årets tema 2009 Så er afrapporteringen af Årets tema 2009 om håndhævelser offentliggjort. I 2009 var temaet fælles for både landbrug og industri. Der var 29 kommuner som valgte at medvirke med data til det frivillige tema, med en stærk overvægt af sjællandske kommuner. Miljøstyrelsen ønsker at nå bredt ud til kommunerne, så deltagelsens geografi giver os stof til eftertanke om formidling og videndeling, som vi vil søge at medtænke i fremtidige aktiviteter.

Affald giver anledning til håndhævelser
Affaldshåndtering er det miljøforhold, der oftest giver anledning til håndhævelser på virksomhedsområdet, og særligt på autoværksteder og bilag 1-virksomheder. Også spildevand fylder en del blandt årsagerne til håndhævelser, særligt på i-mrk. virksomheder.

Gyllehåndtering er topscorer ift. håndhævelser på landbrugsområdet
På landbrug er gyllehåndtering årsag til flest håndhævelser, men også forhold vedrørende dyrehold, oftest overproduktion, forekommer hyppigt i håndhævelsesstatistikken. Overproduktion har også givet anledning til flere politianmeldelser.

Læs rapporten og de øvrige resultater her

Resultaterne er bl.a. årsag til, at tilsynstemaerne for 2011 handler om affald på virksomhedsområdet, og om gylleuheld på landbrug.

Læs mere om Årets tema 2011 her