Ny bekendtgørelse om modeldambrug trådte i kraft 1. juni 2011

Den 1. juni 2011 trådte en ny bekendtgørelse om modeldambrug type 3 eller lignende anlæg i kraft. Med den nye bekendtgørelse er det muligt at omlægge produktionen til de mest moderne og miljøvenlige anlæg (modeldambrug 3), og samtidig overgå til en ny regulering, hvor dambruget reguleres på udlederkrav i stedet for på foderkvote.

Modeldambrug Den 1. juni 2011 trådte en ny bekendtgørelse om modeldambrug type 3 eller lignende anlæg i kraft. Med den nye bekendtgørelse er det muligt at omlægge produktionen til de mest moderne og miljøvenlige anlæg (modeldambrug 3), og samtidig overgå til en ny regulering, hvor dambruget reguleres på udlederkrav i stedet for på foderkvote. Derved er første skridt taget på vejen mod at indfri kvakulturudvalgets ambition om, at størstedelen af den landbaserede akvakulturproduktion i fremtiden skal ske i model 3 dambrug og FREAanlæg (fuldt recirkulerede anlæg) med ringe påvirkning af vandmiljøet.

Øget incitament til omlægning til moderne drift
Med den nye bekendtgørelse øges incitamentet til at omlægge til moderne drift i modeldambrug 3. Derved bliver det muligt at fordoble produktionen i forhold til traditionel drift uden at øge forureningen af vandmiljøet.

Se hele nyheden i Nyhedsbrev om dambrug og havbrug her.