Her finder du aktuelle oplysninger om risikovirksomheder

På politiets hjemmeside kan man finde oplysninger om eksterne beredskabsplaner og hvordan man skal forholde sig i tilfælde af større uheld. Se på den lokale politikreds’ forside eller under Fakta om politikredsen.

På politiets hjemmeside www.politi.dk kan man finde oplysninger om eksterne beredskabsplaner og hvordan man skal forholde sig i tilfælde af større uheld. Se på den lokale politikreds’ forside eller under Fakta om politikredsen.

Ønsker man andre aktuelle oplysninger om risikovirksomheder, kan man henvende sig til miljømyndigheder, som koordinerer arbejdet; det kan enten være din kommune eller Miljøstyrelsen Aarhus, Odense eller Roskilde.

Borgerne bliver desuden, i flere sammenhænge, orienteret om risikovirksomheder i aktuelle sager via dagspressen, f.eks. ved planlægning og VVM-sager for virksomheder, også når en miljøgodkendelse meddeles og om store virksomheders sikkerhedsrapporter.

Læs mere her