Halvårlig tilbagemelding til MST om godkendelse af dambrug

Miljøstyrelsen har netop sendt anmodning om den første halvårlige tilbagemelding om, hvor langt kommunerne er nået i forhold til godkendelserne af dambrug. Tilbagemeldingen skal være styrelsen i hænde den 30. juni 2011.

Miljøstyrelsen har netop sendt anmodning om den første halvårlige tilbagemelding om, hvor langt kommunerne er nået i forhold til godkendelserne af dambrug. Tilbagemeldingen skal være styrelsen i hænde den 30. juni 2011.

Miljøminister Karen Ellemann sendte den 27. januar 2011 et brev til borgmestrene i de kommuner, der har ferskvandsdambrug. Brevet var en opfølgning på akvakulturudvalgets anbefaling om, at alle dambrug uden en samlet miljøgodkendelse snarest skal godkendes. I brevet indskærpede ministeren, at kommunerne hurtigst muligt, og senest med udgangen af 2012, skal have foretaget miljøvurderinger af samtlige ca. 110 bestående dambrug, der endnu ikke er miljøgodkendte, og opfordrede kommunerne til at give halvårlige
tilbagemeldinger om status hermed.

Læs brevet her