Forskellig praksis ved opkrævning af brugerbetaling

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der er nogle myndigheder, som ikke opkræver brugerbetaling i overensstemmelse med brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der er nogle myndigheder, som ikke opkræver brugerbetaling i overensstemmelse med brugerbetalingsbekendtgørelsen .

Derfor sender Miljøstyrelsen nedenstående orienteringsskrivelse ud, hvor der nærmere redegøres for visse principper i bekendtgørelsen. Det gælder opkrævning efter brugerbetalingsbekendtgørelsen ved myndighedens eget tidsforbrug, brug af ekstern konsulentbistand, og specifikation af afregning. Samtidig redegøres også kort for, hvornår myndigheden kan anvende ekstern konsulentbistand samt de grundlæggende betingelser, herunder at myndigheden ikke kan
dispensere fra reglerne.

Orienteringsskrivelsen kan læses her