Tilsynsplan og liste over IE-virksomheder

I forbindelse med den 4-årige tilsynsplan (§3 i Miljøstilsynsbekendtgørelsen) skal tilsynsmyndigheden udarbejde en liste over IE-virksomheder og husdyrbrug.

I forbindelse med den 4-årige tilsynsplan (§3 i Miljøstilsynsbekendtgørelsen) skal tilsynsmyndigheden udarbejde en liste over IE-virksomheder og husdyrbrug. En myndighed har spurgt Miljøstyrelsen om, hvem der er forpligtet til at sætte en aktuel virksomhed på listen, hvis eksempelvis MST Virksomheder (Miljøstyrelsen) fører tilsyn med virksomheden, og kommunen fører tilsyn med IE-virksomhedens spildevandstilladelse.

I de tilfælde hvor MST Virksomheder fører tilsyn med en IE-virksomhed, og kommunen fører tilsyn med IE-virksomhedens spildevandstilladelse, er det MST Virksomheder, der er forpligtet til at medtage virksomheden på fortegnelsen over IE-virksomheder, jf.
miljøtilsynsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 3. Det er således frivilligt for kommunen, om de også vil medtage virksomheden på deres fortegnelse over IE-virksomheder.

Grunden til, at tilsynsmyndigheden skal lave en fortegnelse over IE-virksomheder og -husdyrbrug er, at Miljøstyrelsen skal indberette alle IE-virksomheder og IE-husdyrbrug til Kommissionen. Listen over IE-virksomheder og -husdyrbrug skal også indeholde
listepunktbetegnelsen og bedes sendt til .