Tilskud under Program for Grøn Teknologi

Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi skal understøtte gennemførelsen af miljø-, sundheds- og naturpolitiske målsætninger samtidig med, at der skabes vækst og nye jobmuligheder i danske virksomheder.

Miljøministeriets Program for Grøn Teknologi skal understøtte gennemførelsen af miljø-, sundheds- og naturpolitiske målsætninger samtidig med, at der skabes vækst og nye jobmuligheder i danske virksomheder. I år kan der søges om tilskud inden for vand og klimatilpasning, ressourcer og affald, virksomheders ressourceeffektivitet, ren luft og mindre støj samt kemikalier.

Der er samlet afsat 45 mio. kr. til fordeling i denne runde, som har ansøgningsfrist 30. august
kl. 16.

Læs mere om programmet her på hjemmesiden www.ecoinnovation.dk.