Reviderede standardvilkår i høring

Miljøstyrelsen har sendt opdaterede standardvilkår i høring. Standardvilkårene vil blive indsat som bilag 1 i en ny bekendtgørelse om standardvilkår, som vil afløse bilag 5 i den tidligere godkendelsesbekendtgørelse.

Miljøstyrelsen har sendt opdaterede standardvilkår i høring. Standardvilkårene vil blive indsat som bilag 1 i en ny bekendtgørelse om standardvilkår, som vil afløse bilag 5 i den tidligere godkendelsesbekendtgørelse. Da det foreslås at introducere standardvilkår for visse bilag 1-virksomheder, som før 7. januar 2013 var omfattet af bilag 2, er der nu i alt 30 afsnit (”branchebilag”) i den nye bekendtgørelse. De eksisterende 22 afsnit er primært opdateret med hensyn til BAT.

Da det er nødvendigt at gennemføre nogle konsekvensændringer i godkendelsesbekendtgørelsen, vil der senere på sommeren blive udsendt lovtekniske
bekendtgørelsesændringer med en kortere høringsfrist, men så betids, at de tekniske og de lovtekniske dele kan ses i sammenhæng, før høringsfristen for den tekniske del udløber. Høringsfristen er den 3. september 2013.

Høringsmaterialet kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside og vil blive gjort tilgængeligt via høringsportalen på borger.dk.