Opgørelse af tilsyns- og godkendelsesindsatsen for 2013

Den 1. april 2014 skal tilsyns- og godkendelsesindsatsen for 2013 indberettes til Miljøstyrelsen. I år vil det være lidt anderledes, end det plejer, fordi der vil være to forskellige måder at opgøre tilsynsindsatsen på.

Den 1. april 2014 skal tilsyns- og godkendelsesindsatsen for 2013 indberettes til Miljøstyrelsen. I år vil det være lidt anderledes, end det plejer, fordi der vil være to forskellige måder at opgøre tilsynsindsatsen på.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen trådte i kraft d. 23. maj 2013, og indtil da har aftalen om minimumsfrekvenser været gældende. Det betyder, at fra 1. jan- 22. maj 2013, hvor aftalen om minimumsfrekvenser har været gældende, skal afrapporteringen ske i henhold til indberetningsbekendtgørelsen. Tilsynsindsatsen fra 23. maj – 31. dec. 2013 skal afrapporteres efter reglerne i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Begge indberetninger skal foretages via Miljøportalen, som hidtil. I Miljøportalen vil der være skemaer til de to indberetninger. I tilsynsvejledningen vil der snarest blive udarbejdet en vejledning til, hvordan indberetningen efter Miljøtilsynsbekendtgørelsen skal foretages. I tilsynsvejledningen er der allerede en vejledning til, hvordan indsatsen frem til 22. maj skal afrapporteres.

Se tilsynsvejledningen under Indberetning til Miljøstyrelsen.