Inspiration og historier til det gode miljøtilsyn

Miljøstyrelsen har publiceret en række gode historier med inspiration til, hvordan miljøtilsyn kan blive et godt afsæt for grøn vækst, udvikling og velfærd.

Miljøstyrelsen har publiceret en række gode historier med inspiration til, hvordan miljøtilsyn kan blive et godt afsæt for grøn vækst, udvikling og velfærd.

Med inspiration fra artiklerne, håber vi bl.a. på, at det nye krav om en miljøtilsynsplan kan være anledning til en styrket dialog med erhvervslivet og husdyrbrugene i kommunerne. Et miljøtilsyn, der tænker hele vejen rundt, kan være til gavn for både virksomheder, borgere og kommunen selv. De gode historier om miljøtilsyn kan du finde her: her: Det gode miljøtilsyn .

Inspirationerne er til dels hentet fra kommuner, som har ønsket at fortælle om deres visioner med tilsynet. Og vi er fortsat interesseret i at høre og formidle om flere visioner på tilsynsområdet - hvis I gerne vil dele jeres historier og erfaringer så giv os et praj: (Monika Dyrbye, ).