Evalueringen af kommunalreformen er i hus

Folketingets partier er på baggrund af regeringens udspil blevet enige om at gennemføre en række initiativer til justering af kommunalreformen fra 2007.

Folketingets partier er på baggrund af regeringens udspil (linket opdateres ikke) blevet enige om at gennemføre en række initiativer til justering af kommunalreformen fra 2007. Initiativerne skal bidrage til en smidigere og mere effektiv offentlig sektor med et tættere og mere velfungerende samarbejde mellem kommuner, regioner og stat.

For miljøområdet betyder aftalen  (linket opdateres ikke), at godkendelse af deponeringsanlæg flyttes fra kommunerne til staten, og kompetencen til at udstede godkendelser til råstofudvinding flyttes fra kommunerne til regionerne. Justeringerne understøtter øget faglighed i indsatsen. Der er enighed om at gennemføre justeringerne senest 1. juli 2014.

Miljøstyrelsen vil senere på året udsende de nødvendige bekendtgørelsesændringer, som skal gennemføre kompetenceskiftet fra kommuner til staten for godkendelse af deponeringsanlæg.