Vejledning til kvalitetssikring af grønne regnskaber

Miljøstyrelsen er ved at gennemgå de grønne regnskaber og kan konstatere, at mange virksomheder indtaster forkerte miljødata i de grønne regnskaber.

Miljøstyrelsen er ved at gennemgå de grønne regnskaber og kan konstatere, at mange virksomheder indtaster forkerte miljødata i de grønne regnskaber. Det er lovpligtigt for tilsynsmyndigheden at foretage en kvalitetssikring af data i de grønne regnskaber.

Når tilsynsmyndigheden vurderer miljødata, er det derfor vigtigt, at tilsynsmyndigheden har fokus på, at miljødata er fuldstændige, konsistente og troværdige ud fra tilsynsmyndighedens kendskab til virksomhedens miljøforhold og godkendelsens vilkår. Herunder bør det også sikres, at miljødata, som findes i bilag 2 i Bekendtgørelsen om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger , tydeligt er angivet, som værende et ”PRTR-stof”.

Hjælp til, hvordan det grønne regnskab findes frem på virk.dk, og til hvordan en udtalelse gives, kan findes på virk.dk under Vejledning/Tilsynsmyndighed og verifikator.

Det kan også findes her .

Derudover er der lavet to dokumenter til hjælp til myndigheden: