Uændrede listepunkter i reglerne om grønne regnskaber

Selv om listen over godkendelsespligtige virksomheder i den nye godkendelsesbekendtgørelse er blevet ændret, forbliver listepunkterne i bekendtgørelsen om de grønne regnskaber uændret.

Selv om listen over godkendelsespligtige virksomheder i den nye godkendelsesbekendtgørelse er blevet ændret, forbliver listepunkterne i bekendtgørelse nr. 210 af 03/03/2010 om de grønne regnskaber uændret.

Virksomheder, der skal indberette grønne regnskaber, fremgår af bilag 1 i bekendtgørelsen om de grønne regnskaber.

Virksomheder, der hidtil har skullet udarbejde grønt regnskab, skal også fremover udarbejde og indberette grønt regnskab.