Nye regler om miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug

11 bekendtgørelser om miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug er den 7. januar trådt i kraft.

11 bekendtgørelser om miljøregulering af virksomheder og husdyrbrug er den 7. januar trådt i kraft. Bekendtgørelserne indeholder nye regler for de største og mest miljøtunge virksomheder og husdyrbrug, som er omfattet af IE-direktivet (Direktivet om industrielle emissioner), men der er også nye regler for øvrige virksomheder og husdyrbrug, som skal miljøgodkendes.

Af de 11 bekendtgørelser er 8 ændringer af eksisterende bekendtgørelser, bl.a. godkendelsesbekendtgørelsen, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, affaldsforbrændingsbekendtgørelsen, VOC-bekendtgørelsen og bekendtgørelsen om emissioner fra store fyringsanlæg.

Du kan læse mere om de nye regler her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Den nye bekendtgørelse om miljøtilsyn forventes at træde i kraft i løbet af februar 2013.