Nye listepunkter jf. ny godkendelsesbekendtgørelse

Listen over godkendelsespligtige virksomheder i den nye godkendelsesbekendtgørelse er blevet ændret.

Listen over godkendelsespligtige virksomheder er blevet ændret med den nye godkendelsesbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 1454 af 20/12/2012 .

Pr. 7. januar har alle virksomheder, omfattet af det hidtidige bilag 1, fået nye listebetegnelser, da listepunkterne er blevet ændret som følge af IED. Godkendelsesmyndighederne bør nu inden længe ændre betegnelserne for alle virksomheder til brug for det videre arbejde. Miljøstyrelsen forventer, at ændringerne kan ske i enighed mellem virksomheder og godkendelsesmyndigheder. En meddelelse om nyt listepunkt er ikke en afgørelse, som kan påklages.