MST mangler data til indberetning af PRTR data til EU

Da Miljøstyrelsen skal indberette PRTR data, som fås gennem de grønne regnskaber, opfordres tilsynsmyndigheder til at færdiggøre manglende udtalelser til grønne regnskaber for bl.a. 2010 og 2011.

Da Miljøstyrelsen skal indberette PRTR data, som fås gennem de grønne regnskaber, opfordres tilsynsmyndigheder til at færdiggøre manglende udtalelser til grønne regnskaber for bl.a. 2010 og 2011.

Miljøstyrelsen er ved at gennemgå de indtastede grønne regnskaber. Der er i alt ca. 350 grønne regnskaber i hus for 2011. Desværre ligger der en del igangværende 2011-regnskaber på virk.dk, hvoraf 40 mangler en udtalelse fra en myndighed. For 2010 ligger der 15 regnskaber og venter på en udtalelse. Så længe et regnskab ligger hos myndigheden, kan virksomheden ikke få afsluttet regnskabet, og Miljøstyrelsen kan ikke indhente de nødvendige PRTR data.

Miljøstyrelsen vil derfor bede tilsynsmyndighederne om at færdiggøre de manglende udtalelser til grønne regnskaber for 2010 og 2011 hurtigst muligt, da Miljøstyrelsen i marts 2013 skal indberette disse data til EU.