Digitalisering af erhvervsområdet

Miljøstyrelsen er nu kommet i gang med ”Projekt Digitalisering af Erhvervsområdet” (PDE). Projektet skal etablere en sammenhængende digital løsning for miljøgodkendelsesområdet.

Miljøstyrelsen er nu kommet i gang med ”Projekt Digitalisering af Erhvervsområdet” (PDE). Projektet skal etablere en sammenhængende digital løsning for miljøgodkendelsesområdet. Den digitale løsning skal understøtte processerne fra ansøgning om miljøgodkendelse til afgørelse af ansøgning, fra tilsyn til tilsynsrapport og fra indberetning til rapporter på nationalt og internationalt niveau.

PDE-projektet udbød i december 2012 den første del af den samlede løsning, som er et standard it-system til styrelsens egen håndtering af miljøtilsyn, og herunder værktøjer til miljørisikovurdering og tilsynsarbejdsplanlægning.

Materialet til udbuddet kan læses her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Projektet er lige nu ved at forberede næste fase, som omfatter etablering af en portal til udveksling og opsamling af data vedr. tilsyn. Portalen udvikles så den efterfølgende kan videreudvikles med de øvrige elementer, som er planlagt i den samlede løsning (ansøgning, afgørelse mv.).

Den første del af projektet forventes gennemført i 2013. De resterende dele af projektet bliver igangsat i 2013, og det samlede projekt forventes tilendebragt med udgangen af 2014.