To rapporter om BAT for bryggerier

Nordisk Ministerråd har udgivet to rapporter om BAT (bedste tilgængelige teknik) for bryggerier.

Bryggeri Nordisk Ministerråd har udgivet to rapporter om BAT (bedste tilgængelige teknik) for bryggerier. Den ene rapport beskæftiger sig med BAT for mindre bryggerier, dvs. mellemstore-, små-, og mikrobryggerier. Der er udarbejdet en tjekliste, som kan anvendes som et værktøj til at tjekke og overveje BAT-mulighederne til at forbedre ressourceudnyttelsen og reducere miljøpåvirkningen.

Den anden rapport præsenterer ny BAT for større og IPPC-relevante bryggerier, malterier og læskedrik-producenter identificeret i de nordiske lande. I denne rapport er BAT relateret til en række ressourcebesparende og optimerende løsninger, som f.eks. substitution af råvarer og processer, besparelser på energi, vand og kemikalier, brugen af ikke fossile brændsler, samt produktion af alternativ energi ud fra bryggeriets spildstrømme.