Tilsynsindberetning 2011 – skemaer er online

Den 1. april 2012 er der frist for indberetning af miljøtilsyn med virksomheder og landbrug for 2011.

Den 1. april 2012 er der frist for indberetning af miljøtilsyn med virksomheder og landbrug for 2011. Miljøtilsynsdatabasen, hvor data skal indtastes, er endnu ikke åben, men skemaerne for 2011 er tilgængelige til orientering i pdf-udgaver på MST’s hjemmeside . Når systemet er klar til indberetning, får alle kommuner nærmere besked.

Der er kun én overordnet ændring i indberetningsskemaerne for 2011. Det drejer sig om skema 3 om virksomheder, der hører under IPPC-direktivet. Disse oplysninger skal indberettes videre til Kommissionen, som beskrevet i nyheden ovenfor. I skemaet er der tilføjet en ekstra kolonne, hvori man skal vurdere, på hvor mange af IPPC-virksomhederne der er foretaget væsentlige ændringer uden en forudgående godkendelse efter IPPC-direktivets Art. 12, stk. 2. Denne bestemmelse fastsætter, at driftslederen ikke må foretage væsentlige ændringer, før den kompetente myndighed har foretaget afgørelse på ansøgningen om godkendelse heraf.

Der er desuden foretaget en mindre præcisering i ordlyden vedr. samlede tilsyn, som erfaringer har vist, er tvetydig. Dette kan man læse mere om i vejledningen til indberetning, som er udbygget på områder, der tidligere har givet anledning til spørgsmål.

Vi vil hermed benytte lejligheden til at opfordre til, at man benytter vejledningen, når man foretager indberetningen. Vejledningerne er ligeledes tilgængelige på MST’s hjemmeside .

Ved spørgsmål til indberetningen, kan du kontakte Irith Nør Madsen, .