IPPC-indberetning til EU Kommissionen

Danmark har pligt til at indberette oplysninger om IPPC-virksomheder og -husdyrbrug til EU Kommissionen, som led i Kommissionens overvågning af medlemslandenes implementering af IPPC-direktivet.

Danmark har pligt til at indberette oplysninger om IPPC-virksomheder og -husdyrbrug til EU Kommissionen, som led i Kommissionens overvågning af medlemslandenes implementering af direktivet. Miljøstyrelsen skal i 2012 således indberette oplysninger om implementering af IPPC-direktivet for 2009-2011, både hvordan kravene er formuleret i love og bekendtgørelser, og hvordan de er implementeret i praksis. Derfor er Miljøstyrelsen ved at indsamle oplysninger om vores ca. 1200 danske IPPC-svine- eller fjerkræbrug og ca. 670 IPPC-virksomheder.

Den årlige tilsynsberetning, som kommuner og Miljøstyrelsens decentrale enheder skal indtaste inden den 1. april, indeholder i skema 3 de oplysninger, vi behøver. Kommissionen har derudover bedt om en liste over samtlige IPPC-virksomheder pr. 31. december 2011. Kommunerne har pr. mail af den 12. december 2011 modtaget bestilling om at indsende deres lister over virksomheder, og der er allerede modtaget lister fra 91 kommuner.

For IPPC-husdyrbrug, der er godkendt som § 12-brug efter lov om miljøgodkendelse m.v., vil Miljøstyrelsen søge at supplere med et udtræk fra www.husdyrgodkendelse.dk .