Grønne regnskaber – PRTR-data skal sendes til EU

Miljøstyrelsen opfordrer tilsynsmyndigheder om at færdiggøre eventuelt manglende udtalelser til grønne regnskaber for 2010.

Den 15. marts 2010 trådte bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger i kraft. Bekendtgørelsen dækker indberetning af grønne regnskaber og PRTR-data.

Med bekendtgørelsen blev det lovpligtigt at benytte det elektroniske indberetningssystem, virk.dk , fra 2010. Grønne regnskaber skal således ind gennem dette system, og regnskaber modtaget ad andre veje, kan derfor ikke håndteres. Det betyder også, at tilsynsmyndighedens udtalelser til de grønne regnskaber skal foregå elektronisk, gennem virk.dk . Miljøstyrelsen er ved at gennemgå de indtastede PRTR-data, inden de sendes videre til EU.

Miljøstyrelsen samler samtidig op på, hvilke virksomheder der mangler at få en udtalelse fra deres tilsynsmyndighed til det grønne regnskab for 2010 – og dem er der en del af!

Miljøstyrelsen vil derfor bede tilsynsmyndighederne om at færdiggøre de eventuelt manglende udtalelser til grønne regnskaber for 2010 hurtigst muligt, da Miljøstyrelsen, ultimo marts 2012, skal indberette disse data til EU.

Hjælp til, hvordan det grønne regnskab findes frem på virk.dk, og til hvordan en udtalelse gives, kan findes på virk.dk, under Vejledning/Tilsynsmyndighed og verifikator..