Danmark deltager i projekter under IMPEL

Miljøstyrelsen er dansk medlem af det europæiske netværk IMPEL, der arbejder med implementering og håndhævelse af miljølovgivning.

IMPEL er en forkortelse for the European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law og er et europæisk netværk for implementering og håndhævelse af miljølovgivning. Netværket er dannet i 1992 og er et vigtigt forum for erfaringsudveksling og videregivelse af gode eksempler mellem miljømedarbejdere i Europa. Miljøstyrelsen er dansk medlem, og via dette medlemskab har Danmark adgang til at deltage i samarbejdet og de mange projekter, der arbejdes med.

Danmark har været engageret i to projekter:

I projektet arbejdes der på at udvikle en skabelon til at indarbejde energieffektivitet i ansøgninger om miljøgodkendelse og ved tilsyn

Projektet skal undersøge definitioner for håndhævelse, sammenligne og diskutere forskellige strategier, og identificere god praksis og udfordringer i relation til håndhævelse, samt understøtte videndeling. Danmark er projektleder på projektet.

Læs mere om IMPEL-projekterne og IMPEL-samarbejdet på MST’s hjemmeside

Du kan også læse mere på IMPEL's egen hjemmeside