Årets tema 2012 erstattet af erfaringsopsamling

Miljøstyrelsen ønsker mere viden om kampagner og har derfor valgt at benytte Årets tema, til at indsamle viden.

Miljøstyrelsen er i fuld gang med arbejdet med den nye tilsynsmodel, som følger af implementeringen af Virksomhedsudvalg II’s anbefalinger og IED. I den nye tilsynsmodel vil kampagner spille en central rolle. Miljøstyrelsen ønsker derfor mere viden om kampagner og har valgt også at benytte Årets tema. Der vil derfor i 2012 ikke blive meldt et særskilt Årets tema ud, idet vi i stedet vil indsamle kommunernes erfaringer med kampagner.

Miljøstyrelsen har netop sat et projekt i gang med det formål at indsamle viden fra kommunerne med henblik på at udvikle nye metodikker til at gennemføre effektive kampagner. Temaet i 2012 bliver en del af dette projekt, en slags ”light-tema”, der går på erfaringsopsamling fra kommunernes arbejde med kampagner. Alle kommuner vil derfor i den nærmeste tid blive kontaktet af PlanMiljø, som kører projektet, med henblik på at udfylde et spørgeskema om kampagneerfaringer. Vi håber, at mange kommuner vil dele ud af deres erfaringer med kampagner.

På baggrund af dette projekt vil der bl.a. blive udarbejdet en håndbog til at planlægge og gennemføre effektive tilsynskampagner samt forslag til kampagner, der kan gennemføres evt. allerede fra 2013.